تبلیغات
خبرنامه آنلاین پیام نور - فقر فرهنگی
خبرنامه آنلاین پیام نور
online-tpnu.mihanblog.com

مرتبه
تاریخ : جمعه 24 شهریور 1391

فــقــر فـقــط گــرسـنـگـی نـیـسـت

فقر نوشتن یادگاری روی كتیبه های 3000ساله ست .

فقر ایستادن روی گنجینه های تخت جمشید و عكس گرفتن است.

باید اسم خودمان را بر روی آثار باستانی ثبت کنیم؟

داریوش فراموش کرده بود روی سرستون تاریخ را ثبت کند؟ 

  H-M  نام معشوقه داریوش کبیر بوده است؟

تاریخی که روی سرستون کنده شده

 روز ساخت سرستون بوده است؟

"ساختمان آبشارهای شوشتر متعلق به دوره همخامنشی و ساسانی"

 

آثار باستانی دفتر مشق ما هستند؟تخریب آثار باستانی ثواب دارد؟

تخریب آثار باستانی واجب است؟

فقر این فرهنگ بی فرهنگی ست که امروز داریمارسال توسط سمانه جهانگیریان (تیم مدیریت)
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
Online User What is my IP address?